პროფილში შესვლა


ან

არ გაქვთ პროფილი? რეგისტრაცია

მოგესალმებით

ვებ გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია თქვენთვის ხელმისაწვდომი სოციალური და ჯანდაცვის ბენეფიტების შესახებ

მონაცემების უსაფრთხოება

პიროვნების პერსონალური მონაცემები დაცულია საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისად


სამომხმარებლო დოკუმენტაცია

სამომხმარებლო დოკუმენტაცია მოიცავს pdf ფორმატის სახელმძღვანელოებსა და ვიდეო გაკვეთილებს, სადაც დეტალურად არის აღწერილი ვებ გვერდი.