მოქალაქის პორტალი

ვებ გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია თქვენთვის
ხელმისაწვდომი სოციალური და ჯანდაცვის
ბენეფიტების შესახებ

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება შემდეგი მომსახურების ხარჯები:

  • გეგმური ამბულატორიული მომსახურება;
  • გადაუდებელი ამბულატორიულ დახმარება;
  • ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია);
  • მშობიარობა/საკეისრო კვეთა
  • გადაუდებელი სტაციონარულ მომსახურება;
  • გეგმური ქირურგიული ოპერაციები;
  • მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება
  • ინფექციური დაავადებების მართვა
Image Description