საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მისამართი: 0119 თბილისი. აკ. წერეთლის გამზ. 144

ტელეფონი: 2 51 00 11

ცხელი ხაზი: 1505

ელ–ფოსტა: info@moh.gov.ge